Kościół Ewangelicko-Metodystyczny wywodzi się historycznie z reformy Kościoła Anglii w XVIII wieku i dorobku pracy duszpasterskiej oraz społecznej osób skupionych przy ks. Janie Wesley’u, ks. Karolu Wesley’u i ks. Grzegorzu Whitefield. Odnowa, jakiej dokonali wyraziła się w przemianach społecznych, dążeniach do zmiany sytuacji nauboższych i marginalizowanych grup  oraz przemiany myślenia w świadomości empatycznej odpowiedzialności za społeczność ludzką i świat, w jakim żyjemy.

„Czyń wszystko, co możesz dobrego,
Wszelkimi możliwymi środkami,
Na wszystkie możliwe sposoby,
We wszystkich miejscach, w których możesz,
W każdej chwili, kiedy możesz.
Wobec wszystkich ludzi, którym możesz,
Tak długo, jak tylko możesz.
— ks. John Wesley

Metodyzm wpisuje się w podstawowe zasady Reformacji XVI wieku, takie jak:
  • Zbawienie pochodzi jedynie z łaski i dzięki Jezusowi Chrystusowi, 
  • i nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, a jedynie Jezus Chrystus,
  • Tylko wiara potrzebna jest człowiekowi do zbawienia,
  • Podstawą naszych artykułów wiary jest jedynie Pismo Święte,
  • Tylko i wyłącznie Bogu należy oddawać cześć i chwałę, a Kościół nieustannie potrzebuje aktualizacji i reformy.

Ponad to metodyzm kładzie nacisk na naukę o łace Boga, która nie tylko przynosi zbawienie, ale prowadzi również człowieka do wewnętrznej przemiany i transformacji relacji społecznych. Przemiana człowieka mająca swoje źródło w naśladowaniu postawy Jezusa dąży do zmiany więzi, struktur, wartości i praw obowiązujących w społecznościach ludzkich. Metodyści zaangażowani są na całym świecie w walkę o prawa człowieka, prawa kobiet i mniejszości, walkę z kolonializmem i wyzyskiem, sprawiedliwość społeczną i klimatyczną.

Przeczytaj zasady socjalne naszego Kościoła >>>zasady socjalne

Reportaż o zasadach socjalnych naszego Kościoła >>>zobacz

Zobacz dokumenty o naszym Kościele: